psykosynteesi

Olet ehkä törmännyt ennakkoluuloon tai käsitykseen, että "vain hyvin sairaat ihmiset tarvitsevat terapiaa". Usein on kuitenkin niin, että juuri terveimmät ja vastuullisimmat ihmiset käyvät terapiassa. Haluatko oikeasti ottaa vastuun elämästäsi, parantaa ihmissuhteesi ja kehittyä ihmisenä?

Psykosynteesi - jota itse edustan - on ihmisläheinen, moderni ja käytännöllinen psykologian muoto, jossa ihmisen omalla tahdolla on keskeinen rooli. Psykosynteesiä kutsutaan rakkauden, tahdon, sielun ja toivon psykologiaksi. Psykosynteesi on holistinen neuro-psyko-henkinen malli kasvun, transformaation, kriisien ja traumojen työstämiseen.

Psykosynteesi keskittyy voimavaroihimme ja auttaa löytämään tavoitteemme. Se opettaa meitä kuuntelemaan ja kunnioittamaan omaa tahtoamme. Psykosynteesin kautta voimme oppia tuntemaan itsemme paremmin ja ymmärtämään miksi käyttäydymme tietyllä tavalla. 

Psykosynteesin perustaja, italialainen psykiatri Roberto Assagioli (1888-1974), oli Freudin opetuslapsi. Assagioli toi psykoanalyysin Italiaan. Häntä alkoi kuitenkin yhä enemmän ja enemmän häiritsemään se, että psykoanalyysi keskittyi liikaa siihen, mikä ihmisessä on sairasta. Hän halusi sen sijaan pitää lähtökohtanaan sitä, mikä ihmisessä on tervettä ja näki ihmisen kehon, tunteiden, ajattelevan mielen ja sielun kokonaisuutena. Hän oli sitä mieltä, että psyykkinen tuska - ahdistus, masennus tai jokin muu häiriö - ei välttämättä ollut merkki sairaudesta. Joskus erilaiset häiriöt ovat terve merkki, joka johtaa uusiin mahdollisuuksiin, henkiseen kasvuun ja itsensä ymmärtämiseen.

Tri Assagioli halusi psykologian olevan käytännöllistä ja konkreettista. Sen tulisi paitsi saada meidät ymmärtämään, miksi käyttäydymme tietyllä tavalla, myös todella auttaa meitä kohti parempaa elämää. Tarkoituksena on, että ihminen oppii tuntemaan omaa sisäistä olemustaan eikä anna tiedostamattomien toiveiden, halujen ja tarpeiden ohjata elämäänsä. Assagioli näki tahdon merkityksen hyvin keskeisenä. Hänen mukaansa tahtoa ja sisäistä kykyämme päättää, mitä todella haluamme, on mahdollista harjoitella. Siten voimme vapauttaa energiaa ja toteuttaa itseämme ja kulkea kohti omia päämääriämme.

Meillä kaikilla on oma historiamme, joka on muovannut meidät siksi mitä olemme. Meissä on myös luovaa potentiaalia ja toive jättää taaksemme käyttäytymismuotoja, jotka koemme haitallisiksi sekä tarve kasvaa ihmisinä. Käsittelemättä jääneet asiat eivät häviä, vaan alkavat usein elämään ”omaa elämää”. Terapian avulla voimme käsitellä ja parantaa psykologiset haavamme, vapauttaa luovuutemme ja löytää syvempi tarkoitus elämässämme. Kun tiedämme keitä olemme ja mitä haluamme, kehitymme yksilöinä ja pääsemme lähemmäs tavoitteitamme ja unelmiamme.

Keskustelun lisäksi psykosyynteesi tarjoaa monia eri työkaluja, joista voidaan valita sinulle sopivia harjoituksia. Nämä harjoitukset voivat olla ohjattua visualisointia, meditointia, mindfulness tai hahmoterapia harjoituksia, vapaata piirtämistä, kirjoittamista, tai muuta luovaa ilmaisua.

Terapian tavoitteena on, että sinusta itsestäsi tulisi "sinun paras oma terapeuttisi" ja että oppisit käsittelemään kaikki ne haasteet, jotka elämä tuo tullessaan, ilman, että putoaisit rajoittaviin sudenkuoppiin.