terapi

Du har kanske redan en längre tid mått dåligt, utan att förstå varför. Eller kanske du nyss genomgått en kris i ditt liv, lever i ett destruktivt parförhållande eller står inför svåra val. Kanske allt verkar ”bra” utåt sett men du känner ändå att något fattas i ditt liv. Du kanske t.o.m. vet var ”skon klämmer” men känner dig låst i situationen och oförmögen att komma vidare. Du kanske mår relativt bra men vill fördjupa din självkännedom, förbättra dina mänskliga relationer och växa som människa.

Du har kanske stött på fördomen eller föreställningen att ”det är bara riktigt sjuka som behöver terapi”. Ofta är det dock så att det är just de friskaste och mest ansvarsfulla människor som går i terapi. Vad kan väl vara friskare än att ta ansvar över sitt eget liv, förbättra sina relationer och växa som människa.

Vi bär alla på vår egen historia som har format oss till dem vi är idag. Vi besitter också en kreativ potential och en önskan att kunna lämna bakom oss beteendemönster som är skadliga för oss samt ett behov att kunna växa som människor. Med terapins hjälp kan vi bearbeta och hela våra psykologiska sår, frigöra vår kreativitet samt hitta en djupare mening med våra liv. När vi vet vilka vi är och vad vi vill, utvecklas vi som individer och kommer närmare våra mål.

Förutom samtal bjuder psykosyntesen på många andra redskap att arbeta med i terapin. Dessa kan vara ledda visualiseringar, fri teckning, gestaltterapiövningar och andra former av fritt uttryckande.

Målet med terapin är att du ska bli ”din egen bästa terapeut” och kapabel att hantera alla de prövningar som dyker upp i livet utan att falla ner i begränsande fallgropar.

Om du är trött på att må dåligt, kanske det är tid att göra något åt saken? Om du till exempel mår dåligt på jobbet eller är arbetslös, är fysiskt sjuk, lider av stress, behöver hjälp med att hantera ditt liv, lider av depression, behöver stöd som förälder, är ung och upplever att ingen lyssnar på dig eller behöver stöd i din skilsmässoprocess kan du i förtroende vända dig till mig.

 

Jag är villig att stöda dig på din inre resa.